Ιούνιος 30, 2020

Day

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» που δε πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής λόγω τεχνικών προβλημάτων, θα διεξαχθεί το Σάββατο 4/7/2020, 10:00 π.μ.             Θα ακολουθήσει λεπτομερέστερη ανακοίνωση από τον διδάσκοντα, στο eclass.
Read More