Οκτώβριος 20, 2020

Day

Για τη διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στο πλαίσιο του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Ι (MS-Teams eCODE:9gqm6kj) τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 στις 11:00  από το Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος κ. Χαράλαμπο Καρανίκα. Περιγραφή Για τρίτη χρονιά το ΕΚΤ, ως κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα...
Read More