Νοέμβριος 16, 2020

Day

Οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days) 2020, που διοργανώθηκαν από το κόμβο του EIT Health για την Ελλάδα, σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο Θεσσαλίας και ειδικότερα των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία!!! 70 φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, χωρίστηκαν σε 19 ομάδες, παρουσίασαν τις ιδέες τους και αναδείχθηκαν οι εξής νικητές: 1η...
Read More