Νοέμβριος 23, 2020

Day

Στη λίστα των Επιστημόνων με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως η Δρ. Άρτεμις Γ. Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια του ΤΠΕΒ https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/ Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.167 επιστημόνων από 60 χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή, όπως  προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 10ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers»...
Read More
Στη λίστα των Επιστημόνων με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως η Δρ. Άρτεμις Γ. Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια του ΤΠΕΒ https://recognition.webofscience.com/awards/highly-cited/2020/ Έντεκα Έλληνες πανεπιστημιακοί περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.167 επιστημόνων από 60 χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή, όπως  προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 10ετία. Ο σχετικός κατάλογος με τίτλο «The Highly Cited Researchers»...
Read More