Μάρτιος 16, 2021

Day

Ανακοίνωση για την εκδήλωση Ενημέρωσης Τμημάτων: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 σχετικά με την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα...
Read More