Ιούνιος 27, 2021

Day

Εκτενής αναφορά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για το ερευνητικό έργο PrescIT που συμμετέχει το Intelligent Systems Laboratory (iSL) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ Χαράλαμπο Καρανίκα από πλευράς τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στα πλαίσια του έργου εκτός των άλλων αναπτύσσεται πλατφόρμα υποστήριξης ιατρικής απόφασης για βελτιωμένη συνταγογράφηση φαρμάκων. Ευφυΐα –...
Read More