Οκτώβριος 22, 2021

Day

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εγγραφούν στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ εφόσον χρειάζονται υποστήριξη στις σπουδές τους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδαprosvasi.uth.gr για να ενημερωθείτε και να ακολουθήσετε τα βήματα της εγγραφής σας ή να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση prosvasi@uth.gr. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΛήψη
Read More