Μάρτιος 1, 2022

Day

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα   τα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ-ΤΣΟΥΡΙΔΗ-2021-22Λήψη Αιτηση-Υποψηφιότητας-Κληροδοτηματος-Τσουρίδη-2021-22Λήψη
Read More