Μάρτιος 8, 2022

Day

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ενδιαφέρεται για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών ή/και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 » – πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...
Read More