4 Μαΐου, 2022

Day

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα με θέμα «Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ”  με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ. Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Φοιτητών της...
Read More