Σεπτέμβριος 24, 2022

Day

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιθυμείτε να εγγραφείτε στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε στον Οδηγό εγγραφής 2022-2023 τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο Οδηγός Εγγραφής στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ Αν για οποιοδήποτε...
Read More