Νοέμβριος 22, 2022

Day

Αξιότιμοι/ες Ακαδ. Και Διοικητικοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος Erasmus+, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η παρουσία των Ακαδημαϊκών και των Διοικητικών Υπευθύνων στις προσεχείς ενημερωτικές ημερίδες Erasmus που θα γίνουν σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν Τμήματα του Π.Θ., κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς οι υπάλληλοι του γραφείου Erasmus μπορούν να απαντήσουν μόνο ως προς τα διοικητικά και πρακτικά θέματα...
Read More