Εκπαίδευση Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών 1ης και 2ης ΥΠΕ από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος

Στις 18, 19 Φεβρουαρίου 2020, στο αμφιθέατρο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση των νέων διοικητών και υποδιοικητών (1ης και 2ης Υπε) των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τον διορισμό τους, το υπουργείο Υγείας ξεκίνησε  από την Αθήνα κύκλο σεμιναρίων στους επικεφαλής των μονάδων ΕΣΥ, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε θέματα, μεταξύ άλλων, οικονομικών, ποιότητας υπηρεσιών, ψηφιακών συστημάτων και διαχείρισης κρίσεων. Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου ξεκίνησε με τις εισηγήσεις του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και του Γ.Γ. του υπουργείου Γιάννη Κωτσιόπουλου, ενώ η εκπαίδευση συνεχίστηκε από στελέχη της Υγείας για την οικονομική διαχείριση, τις προμήθειες, τους δείκτες ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών, τις ψηφιακές υποδομές και τα πληροφοριακά συστήματα.

Το θέμα των ψηφιακών υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάστηκε από τον Δρ. Χαράλαμπο Καρανίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Agenda