Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Voucher 600€

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Covid-19

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στην παρούσα δράση στήριξης των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από τις συνέπειες του Covid-19. Αποτελώντας πιστοποιημένο πάροχο κατάρτισης το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. αναλαμβάνει την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης που ανακοινώθηκε με τη μορφή Επιταγής Voucher από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραμμα αφορά επιμόρφωση σε 1 από τις 10 προσφερόμενες θεματικές ενότητες διάρκειας 100 ωρών και υλοποιείται με  τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Θεματικές Ενότητες

·       Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

·       Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

·       Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά εργαλεία

·       Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

·       Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη

·       Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)

·       Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

·       Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

·       Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας

·       Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Επιλέξιμοι Επιστημονικοί Κλάδοι Ελευθέρων Επαγγελματιών

·       Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί Επιμελητές

·       Οικονομολόγοι/Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

·       Ιατροί όλων των ειδικοτήτων

·       Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

·       Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

·       Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, με προσόντα και δεξιότητες, που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του Covid-19.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

·       Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους.

·       Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, (400€ με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης & 200€ με τη λήξη, εντός Απριλίου), το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Διαδικασία Α (Προθεσμία Υποβολής: από 9 Απριλίου έως 16 Απριλίου 2020, ώρα 23.59)

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ο ίδιος την αίτησή του στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

1.   Να συμπληρώσει και να υποβάλει την αίτηση, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΕΡΓΑΝΗ),

2.   Να αποστείλει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο learning@uth.gr

Διαδικασία Β (Προθεσμία Υποβολής: από 9 Απριλίου έως 20 Απριλίου 2020, ώρα: 15.00)

Ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. να υποβάλει την αίτησή του στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1.   Συμπλήρωση της εξουσιοδότησης Εδώ

2.   Εκτύπωση από το taxisnet, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος

3.   Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα ως πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού

4.   Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

5.   Συμπλήρωση της αίτησης (Εδώ) ή αποσταλή των παραπάνω δικαιολογητικών στο email: learning@uth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας (Εδώ) ή να μας ακολουθείτε μέσω social media Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Τηλ Γραφείου: 2421006366-90-91 (09.00– 15.00)

E-mail: learning@uth.gr

Website: www.learning.uth.gr