ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01/07