ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κωδικός εισόδου για το μάθημα των Ειδικών Θεμάτων Ανατομίας και Φυσιολογίας είναι ο:

szsol0c

και όχι αυτός που αναφέρεται στην ανακοίνωση των εξετάσεων του μαθήματος.