ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟY ΕΞΑΜΗΝΟY ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΒ