Ανακοίνωση – Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω MS-Teams με χρήση του Team Code : lqpa9q9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

10:00-10:15

Καλωσόρισμα – Γνωριμία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών

Πρόεδρος Τμήματος

Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Διδάσκοντες Τμήματος

10:15-10:45

Σύντομη Περιγραφή του Τμήματος και του Προγράμματος Σπουδών

Πρόεδρος Τμήματος

Μέλη ΟΜΕΑ Τμήματος

10:45-11:15

Παρουσίαση φοιτητικών ομάδων και δραστηριοτήτων στο Τμήμα

Συντονιστής Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

Εκπρόσωποι Φοιτητικών Ομάδων

11:15-12:00

Θέματα Γραμματείας και Υποστήριξης Φοιτητών

Προϊσταμένη Γραμματείας

Προσωπικό Γραμματείας

ΕΤΕΠ Τμήματος