Ημέρες Καινοτομίας 2020 – Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική