Μετεγγραφές και μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι, φοιτητές και φοιτήτριες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ή ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης σε Σχολή ή Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου  από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00. Η σχετική εγκύκλιος είναι εδώ, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τα κριτήρια είναι εδώ και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων είναι εδώ.