Πρόσκληση στην τηλε-εκδήλωση “Meet the Labs”

Το φοιτητικό παράρτημα IEEE Student Branch University of Thessaly, Lamia σε συνεργασία με τα εργαστήρια του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, σας προσκαλούν στην τηλε-εκδήλωση “Meet the Labs”. Δεδομένης της κατάστασης που επιβάλλει η πανδημία, έχει μειωθεί σημαντικά η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας˙ έτσι αυτή η εκδήλωση έχει στόχο να «μειώσει τις αποστάσεις» μεταξύ φοιτητή και πανεπιστημίου και να γνωρίσει στους φοιτητές τα εργαστήρια του τμήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα το ερευνητικό έργο που παράγουν.

Συμμετοχή στην φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/87BrPcHBbnmsEicw5

 Εκ μέρους του προεδρείου,

 Φιλησία Μελισσάρη, Πρόεδρος

 Όλγα Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρος

IEEE University of Thessaly (Lamia) Student Branch

Official Website