Νέα διάκριση Καθηγητών του Τμήματος

Στο ενεργητικό του Τμήματoς Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική προστέθηκε άλλη μία σημαντική διάκριση.

Σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό PLOS BIOLOGY, δύο Καθηγητές του Τμήματός μας συγκαταλέγονται στο ανώτερο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων  παγκοσμίως.

Παντελής Μπάγκος, Καθηγητής

Χαρίλαος Σανδαλίδης,
Αν. Καθηγητής

Πρόκειται για τον Καθηγητή κ. Παντελή Μπάγκο, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Διευθυντή του Εργαστηρίου Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής, και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χαρίλαο Σανδαλίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενοποιημένων Υπηρεσιών, οι οποίοι διακρίθηκαν στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοπληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αντίστοιχα.

Πλήρη δεδομένα εδώ

Τα ως άνω αποτελέσματα βασίστηκαν σε ένα αρχικό σύνολο περίπου 30 εκατομμυρίων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Από αυτό, ένα υποσύνολο περίπου 8 εκατομμυρίων επιστημόνων πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια αριθμού δημοσιεύσεων, αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, και κατατάχθηκαν σε 22 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα στα οποία καταγράφηκε το ανώτερο 2%.

Να σημειωθεί ότι η εκπροσώπηση του Τμήματός μας με 2 μέλη ΔΕΠ στην κατάταξη αυτή, είναι από τις καλύτερες μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το οποίο συγκαταλέγονται συνολικά 20 επιστήμονες), όσο και μεταξύ των υπολοίπων ομοειδών Τμημάτων της χώρας.