Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ της ΣΘΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»