ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις αρ. 241/30-10-2020 και 243/21-12-2020 συνεδριάσεις της, η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε επόμενη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος