ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ανακοίνωση για την εκδήλωση Ενημέρωσης Τμημάτων:

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Ενημερωτική παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 σχετικά με την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ενημέρωση-παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του προγράμματος MS-Teams. Τίτλος-Αίθουσα που έχει δημιουργηθεί στο MS-Teams: 202_ΠΠΣ20.0ΕΜ09_ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ και κωδικός: f7hzrtn

Η παρουσίαση αφορά τα τμήματα: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορική με εφαρμογές στη Βιοϊατρική