Ανακοίνωση για την 1η εβδομάδα εκπαιδευτικής διαδικασίας

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος σας ενημερώνουμε ότι κατά την 1η εβδομάδα μαθημάτων (11-15/10) το ακροατήριο των φοιτητών στα υποχρεωτικά μαθήματα θα χωριστεί αλφαβητικά σε δύο ομάδες. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να έχουμε μία ομαλή μετάβαση στη δια ζώσης διδασκαλία ιδιαίτερα στα μαθήματα που έχουμε μεγάλο ακροατήριο και να ενημερωθείτε κατάλληλα σχετικά με την ύλη και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Έχει αναρτηθεί ωρολόγιο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή  του. 

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν από 18/10 και θα ενημερωθείτε σχετικά από τους διδάσκοντες. 

Τέλος, παρακαλείσθε να προσέρχεστε στο μάθημα εγκαίρως, να αποφεύγετε τον συνωστισμό, να φοράτε μάσκα εντός των χώρων του Τμήματος και να επιδεικνύετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την είσοδό σας στο κτήριο.

Η είσοδος στο κτήριο από Δευτέρα 11/10 θα γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο της Παπασιοπούλου με επίδειξη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:

(α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

(β) πιστοποιητικού νόσησης ή

(γ) βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν με  ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

Καλή αρχή και καλό ακαδημαϊκό έτος.