Ανακοίνωση για Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες και Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων

Ανακοινώνεται  στους  φοιτητές  του  5ου  εξαμήνου  του  Τμήματος  Πληροφορικής  με  Εφαρμογές  στη  Βιοϊατρική  ότι  οι  παραδόσεις  των  μαθημάτων «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες» και «Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων» θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα από 18/10/2021.

Ο Διδάσκων

Σανδαλίδης Χαρίλαος