Προκήρυξη για την πρόσληψη διδασκόντων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία του  Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Λαμία,  e-mail:  g-dib@uth.gr

από 13-1-2022 έως και 27-1-2022