Εξέταση Μαθήματος «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Η εξέταση του μαθήματος «Δίκτυα Επικοινωνιών» (Ζ εξαμήνου) της Τετάρτης 16/02 αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία εξέτασης θα ανακοινωθεί εκ νέου.


Η Γραμματεία του Τμήματος