Ημερομηνία Εξέτασης μαθήματος «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία εξέτασης για το εν λόγω μάθημα είναι η Τετάρτη 23/02 μεταξύ 14:00-16:00 (ΑΜΦ).