Πρακτική Άσκηση – Εκδήλωση διαδικτυακής ενημέρωσης (MS-Teams)

Σας υπενθυμίζουμε ότι αύριο Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική διαδικτυακή παρουσίαση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το ΠΘ.

Το link της ενημερωτικής παρουσίασης είναι το παρακάτω:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad95e9cc9540341979669bdfc83154b82%40thread.tacv2/conversations?groupId=96ea729c-874a-49d7-af2c-86d8c203c533&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295