Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την ενισχυτική διδασκαλία επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων – ΕΔΒΜ 184

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ενδιαφέρεται για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών ή/και υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 » – πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικό φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος και στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 15-03-2022 (14:00)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο