Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθ. Περικλή Α. Μήτκα με θέμα «Ενημέρωση για Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ»  με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Όποιος/α φοιτητής/τρια επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, παρακαλείται να στείλει αίτηση στο e-mail της Γραμματείας του Tμήματος:  g-dib@uth.gr επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 20/05/2022.

1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου
3. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου


Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».