ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – AETHON Engineering

ΤΙΤΛΟΣ: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική

Ψάχνουμε ένα δυναμικό άτομο με τεχνικό υπόβαθρο και καλά ανεπτυγμένες προγραμματιστικές δεξιότητες, κίνητρα και υψηλό επίπεδο αφοσίωσης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα εργαστεί πάνω στην αρχιτεκτονική ενός καινοτόμου προϊόντος που είναι σχετικό με τους τομείς των έξυπνων πόλεων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα αντιμετωπίσει καινοτόμα έργα και θα γνωρίσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για έξυπνες πόλεις και βιώσιμη κινητικότητα.

Τι χρειάζεται να γίνει;

  • Καταγραφή APIs του λογισμικού της εταιρείας (www.transitool.com)
  • Δημιουργία πρότυπων κλήσεων APIs χρησιμοποιώντας το Postman
  •  Καταγραφή I/O APIs σε formal documentation
  • Καταγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας (με βάση συστήματος internal documentation της εταιρείας)
  •  Καταγραφή λειτουργίας των APIs σε external documentation platform (e.g., ReDoc ή Swagger)

Τι είναι τέλειο για τη θέση;

Βασικά Προσόντα:

  • Σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής, Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.
  • Γνώση Python
  • Συνεργατική νοοτροπία

Η θέση έχει δημοσιευτεί και στον ΑΤΛΑ με κωδικό group 227672 στις 15/04/2022 όπου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Με εκτίμηση,

Άννα Μαρία Μ. Πρίφτη

Γραμματέας

AETHON Engineering Ι.Κ.Ε.

Εμ. Μπενάκη 25, 10678, Αθήνα

Τ/F: 210 3801139

www.aethon.gr