ΔΙΑΛΕΞΗ – ‘Modeling and Navigation Controller Design of a Circulation Control Fixed-Wing UAV’- Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου – RCS Lab Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παν/μίου Θεσσαλίας