ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΙοΤ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2022)

Το φοιτητικό παράρτημα IEEE Student Branch University of Thessaly Lamia, σε συνεργασία με το Engineering in Medicine and Biology Student Club, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους σε μία ομιλία, με Τίτλο: “Το διαδίκτυο των πραγμάτων σε εφαρμογές της ψηφιακής υγείας και περίθαλψης”, με ομιλητή τον κύριο Σπάχο Πέτρο, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 


Σύντομη περιγραφή της ομιλίας:


“Οι περιπτώσεις που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομειακές μονάδες αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς ενώ ταυτόχρονα ο διαθέσιμος  χώρος φιλοξενίας ασθενών σε δομές υγείας αρχίζει να περιορίζεται σημαντικά. Τα νοσοκομεία και οι κλινικές δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό περιστατικών. Είναι σαφές ότι ο κλάδος της υγείας πρέπει να βελτιώσει τις διαδικασίες παροχής των πολύτιμων και περιορισμένων πόρων του. Οι τεχνολογικές εξελίξεις των συσκευών του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet-of-Things) μαζί με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες τους, μπορούν να μετριάσουν το πρόβλημα παρέχοντας ένα βολικό και εύκολο μέσο ασύρματης πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής υγείας. Υπάρχει πληθώρα συσκευών IoT που μπορούν να επωφεληθούν από τα μοναδικά χαρακτηριστικά των νέων τεχνολογιών και να προσφέρουν σύγχρονες λύσεις. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση τους θέτει νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτή την ομιλία, θα εξετάσουμε ορισμένες δημοφιλείς κατηγορίες εφαρμογών που βασίζονται στο IoT για υγειονομική περίθαλψη μαζί με τις συσκευές τους. Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τις προκλήσεις και θα συζητήσουμε πώς η έρευνα μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά τα ανοιχτά ζητήματα και να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές στην υγειονομική περίθαλψη.”

IEEE Student Branch University of Thessaly (Lamia)