ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022