ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 407/80 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Χ. Ε. 2022-2023

Υποβολή της σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (αρχείο pdf), από 22-7-2022 έως και 4-8-2022 στην  ηλεκτρονική διευθύνση (e-mail) της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: g-dib@uth.gr