ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ Χ.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από   22 -7-2022 έως και  4 -8-2022 στην  ηλεκτρονική διευθύνση (e-mail) της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: g-dib@uth.gr