ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε.Ε. 2022 – 2023

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών για ανάληψη πτυχιακής εργασίας, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση – δήλωση θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών, από την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο