Χαράλαμπος Καρανίκας: Θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια ελληνική στρατηγική δεδομένων υγείας (ετήσιοσυνέδριο #HealthIT23, HealthDaily)

Πολιτική υγείας τεκμηριωμένη, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δεδομένα του πραγματικού κόσμου. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μπορούν να δώσουν την απάντηση και τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να αλλάξουν το σύστημα υγείας, αλλά και την ποιότητα υπηρεσιών υγείας, τόνισε ο κ. Χαράλαμπος Καρανίκας, Επικ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλώντας προχθές στο ετήσιο συνέδριο #HealthIT23.

Ο. κ. Καρανίκας μίλησε για τη σημασία των δεδομένων υγείας, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούν τον πολίτη, άρα θα πρέπει να έχουν μια υπόσταση ανεξαρτήτως εφαρμογών. Αυτό πρέπει να γίνει και για τα κλινικά δεδομένα, γιατί αυτά τα δεδομένα είναι που θα μας δώσουν τη δυνατότητα, εφόσον απελευθερωθούν από τις νησίδες των διαφορετικών εφαρμογών που υπάρχουν στην Ελλάδα, να λειτουργήσουν προς όφελος του ασθενούς. Εκτός από τους πολίτες, και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να διευκολύνονται στο να βρουν δεδομένα υγείας που αφορούν τους ασθενείς τους, όπως και οι πάροχοι ψηφιακής υγείας για τα προϊόντα τους.

https://shorturl.at/hnCQ2

Μετάβαση στο περιεχόμενο