Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus

Οι ενδιαφερόμενοι Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικοί Υπάλληλοι, καλούνται στην ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί από το γραφείο Erasmus του Π.Θ. στο Αμφιθέατρο 1 της Σχολής Θετικών Επιστημών (Παπασιοπούλου 2-4), Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.