ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφάσισε την παράταση του χειμερινού εξαμήνου κατά μία εβδομάδα.    

Συγκεκριμένα από την Τέταρτη 8/01/2020 μέχρι και την Τρίτη 14/01/2020 θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και την Τέταρτη 15/01/2020, Πέμπτη 16/01/2020 και Παρασκευή 17/01/2020, θα γίνουν τυχόν αναπληρώσεις μαθημάτων.

   Η εξεταστική περίοδος θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 20/01/2020 έως την Παρασκευή 07/02/2020.

   Η έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα γίνει τη Δευτέρα 10/02/2020.