Νοσώ από Covid-19 κατά την εξεταστική – Τι κάνω;

Έχω εγγραφεί στο Edupass (υποχρεωτικά)

  • Εξασφαλίζω ότι  -κατά το χρόνο εξέτασης- έχω πραγματοποιήσει θετικό μοριακό τέστ (PCR) ή θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δηλωθεί.
  • Ενημερώνω με e-mail τη γραμματεία του Τμήματος για τη νόσησή μου (akokkinos@dib.uth.gr και g-dib@dib.uth.gr) αναφέροντας το/τα μάθημα/μαθήματα που δεν μπόρεσα να εξεταστώ.
  • Αναμένω ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασής μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου (25 Φεβρ.).

Δεν έχω ΑΜΚΑ ή κωδικούς taxisnet (π.χ. αλλοδαποί φοιτητές)

  • Εξασφαλίζω ότι  -κατά το χρόνο εξέτασης- έχω πραγματοποιήσει θετικό μοριακό τέστ (PCR) ή θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) τα αποτελέσματα του οποίου έχουν δηλωθεί.
  • Ενημερώνω με e-mail τη γραμματεία του Τμήματος για τη νόσησή μου (akokkinos@dib.uth.gr και g-dib@dib.uth.gr), αναφέροντας το/τα μάθημα/μαθήματα που δεν μπόρεσα να εξεταστώ και επισυνάπτω υποχρεωτικά τεκμήριο παρουσίασης -κατά το χρόνο εξέτασης- θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή θετικού τεστ αντιγόνου (rapid).
  • Αναμένω ενημέρωση για την ημερομηνία εξέτασής μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου (25 Φεβρ.).