ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος  Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκροτήθηκε με την Αρ.Πρωτ.:793/6-9-2019 απόφαση του προέδρου του Τμήματος και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
 2. Μπάγκος Παντελεήμων, Καθηγητής
 3. Χατζηγεωργίου Άρτεμις-Γεωργία, Καθηγήτρια
 4. Ιακωβίδης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
 5. Αδάμ Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 6. Μάρκου Ευριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. Σανδαλίδης Χαρίλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 8. Δελήμπασης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Κακαρούντας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 10. Δρακόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
 11. Λουκόπουλος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 12. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
 13. Μπράλιου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια
 14. Τζουραμάνης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής
 15. Τασουλής Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής
 16. Τσουκάτος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 17. Καρανίκας Χαράλαμπος, Λέκτορας
 18. Εκπρόσωπος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Μουτή Άννα-Σε άδεια άνευ αποδοχών)
 19. Εκπρόσωπος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Σπαθούλας Γεώργιος)
 20. Εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Δεν έχει οριστεί)
 21. Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών (Οικονόμου Ηρώ)
 22. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών –Υποψηφίων Διδακτόρων (Διαμαντής Δημήτριος)