ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Αρετάκη Αικατερίνη

Γραμμική Άλγεβρα, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Βραχάτης Άρης

arisvrahatis@uth.gr

Κοντού Παναγιώτα

Βιολογία ΙΙ, Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής, Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας