ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Αρετάκη Αικατερίνη

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Γραμμική Άλγεβρα, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Βραχάτης Άρης

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας
arisvrahatis@uth.gr

Κοντού Παναγιώτα

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Βιολογία ΙΙ, Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής, Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας