ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χ.Ε. 2019 – 2020

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα χρήσης για κάθε αίθουσα αναλυτικά

Πρόγραμμα αιθουσών και μαθημάτων Σχολής Θετικών Επιστημών Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020