Ταμπόσης Ιωάννης

Ταμπόσης Ιωάννης

Μεταδιδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Τίτλος Έρευνας

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΜΜ ΣΤΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ