Δήμος Ιωάννης

Δήμος Ιωάννης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Επιβλέπων καθηγητής

ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τίτλος διατριβής

Μελέτη εφαρμογής του Μοντέλου και των Αρχών της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) στην εκπαιδευτική διαδικασία – περιγραφική αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής

Συμβουλευτική Επιτροπή

  • ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
  • ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο