Μεταδιδάκτορας

ΕΚΤΑΜΙ ΑΛΙΝΑ

ΕΚΤΑΜΙ ΑΛΙΝΑ

Μεταδιδάκτορας

Επιβλέπων Καθηγητής

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Τίτλος Έρευνας

Ανάπτυξη καινοτόμων αλγορίθμων ανάθεσης καθηκόντων και δρομολόγησης ρομποτικού στόλου σε πραγματικό χρόνο, σε δυναμικό περιβάλλον εσωτερικού χώρου